Välkommen till Kramfors BK

SEKTORER

Tävlings sektorn
Maila oss här!

Helena Näsholm Sk.
0612 - 711043

Arne Näsholm
0612 - 711043
070 - 6371776

Helena Lilja
070 - 5985642

Rallylydnadgruppen
Maila oss här!

Curt Helén
070 - 2573435

Kina Aronsson
070 - 6031354

Anita Stattin
070 - 2299881

Anita Lindström
070 - 6041975

 

HUS - (Hund Utbildnings Sektorn)
Maila oss här!

Ann-Catrin Norvall
073 - 0734401

Anita Lindström
070 - 6041975

Anders Fahlén
070 - 3927133

IT
Maila oss här!

Julia Norwall
070 - 5605742
Arne Näsholm
0612 - 711043
070 - 6371776


 

 

 

RUS utställning (Rasutveckling utst.)
Maila oss här!

Katarina Fryksten Sk.
070 - 2241929

Maud Holtz Dvall
0612 - 26450
070 - 2358250

Helena Lilja
070 - 5985642

Margareta Nilsson
070 - 2534174

 

RUS Mental
(Rasutveckling
mental.) 
Kontakta mental

 

Kök
Maila oss här!

Maud Holtz Dvall Sk.
0612 - 26450
070 - 2358250

   

Frivillig

 

Fastighet
Maila oss här!

Revisorer
Maila oss här!

Revisor: Agne Grundström
Revisorsupp: Anita Stattin

Revisor: Doris Boman
Revisorsupp: Birgitta Severin

 

 

Valberedning
Maila oss här!

Maria Lilja
0612 - 14771

Ann-Catrine Norvall

Moa Åström