Välkommen till Kramfors BK

 

SOMMARPRISET
Priset är ständigt, tillfaller för året. Av SBK anordnade
officiella bruks, agility och lydnadsprov och av SKK anordnade
officiella lydnadsprov, erhållit fl era poäng enligt följande
poängberäkning.
Lydnadsprov klass I ....... 1:a pris ..................... 3 poäng
Lydnadsprov klass II ...... 1:a pris ..................... 3 poäng
Lydnadsprov klass III .... 1:a pris ..................... 5 poäng
Lydnadsprov klass Elit .... 1:a pris ..................... 6 poäng
Lydnadsdiplom klass I – II .............................. 4 poäng
Lydnadsdiplom klass III ................................. 6 poäng
Lydnadsdiplom klass Elit ................................. 7 poäng
Godkänd i Appell .......................................... 2 poäng
Godkänd i Lägre, Högre, Elit ............................ 3 poäng
Uppflyttad till Lägre klass ............................... 3 poäng
Uppflyttad till Högre klass .............................. 4 poäng
Uppflyttad till Elit klass ................................. 6 poäng
Agility vinst klass I ...................................... 3 poäng
Agility vinst klass II ..................................... 5 poäng
Agility vinst klass III .................................... 6 poäng
Certifikatpoäng ........................................... 7 poäng
Certifikat .................................................. 8 poäng
Championat-Bruks, Lydnad, Agility .................... 10 poäng
Genomfört SM ........................................... 12 poäng
SM placering ............................................. 14 poäng
Högst 3 valfria resultat under kalenderåret tages med vid
poängsättningen, ett resultat per tillfälle.

Skicka med kopior på domarprotokoll för angivna resultat.
Priset delas ut på årsmötet.
Resultaten skall vara tävlingssektorn tillhanda senast 31/12
Gäller endast tävlande för Kramfors Brukshundklubb.