Välkommen till Kramfors BK

 

Styrelsen 2017

Maila oss här!

 

Ordförande     
Maila mig här!

Arne Näsholm
0612-711 043
070-637 17 76

Vice ordförande      
Maila mig här!       

Katarina Fryksten
 
070-224 19 29

 

 

 

Sekreterare  
Maila mig här!
Inger Nordholm
073-807 18 06

 

Kassör  
Maila mig här!

Maud Holtz Devall

0612-264 50
070-235 82 50

Ledamot
Maila mig här!
Anders Fahlén
070-392 71 33

 

Suppleant 1 
Maila mig här!
Kenneth Halén

070-229 41 64

Suppleant 2 
Maila mig här!
Annelie Hultin Åkerlund